De til sammen 5.8 milliardene dollar eller vel 34 milliarder kroner som General Motors (GM) i fjor lånte fra myndighetene i Canada og USA, er nå helt nedbetalt. Konsernet er inne i en svært positiv utvikling, sa konsernsjef Ed Whitacre på en pressekonferanse onsdag.

— GMs evne til å innfri lånene før forfall er et bevis for at alt går etter planen, fremholdt Whitacre.

— Vi ser nå en realistisk mulighet for å kunne innby til tegning av aksjer som ledd i en kapitalutvidelse innen utgangen av året, tilføyde han.

General Motors måtte i juni i fjor begjære seg konkurs, men ble reddet fra sammenbrudd etter at den amerikanske staten overtok vel 60 prosent av aksjene i selskapet. Konkursfaren kunne dermed avblåses allerede i juli.

Etter dette har GM meldt om styrket salg over hele verden og om sterkt forbedrede resultater. Selskapet har foretatt milliardinvesteringer i 20 amerikanske og canadiske fabrikker, og dermed gitt rundt 7.500 bilarbeidere jobbene tilbake.