Men om du blir gift eller ikke, er det fremdeles miljøet og til-feldighetene som avgjør. Dette er hovedpunktene i en tvillingundersøkelse som ble presentert på den tiende internasjonale kongressen for tvillingstudier i London nylig, mel-der NewScientist. Like gener – likt mønster Amerikanske forskere fra Boston University i Massachusetts har fått gjennom gjenom registeret for 8000 mannlige tvillinger som tjenestegjorde i Vietnam-krigen.Blant spørsmålene som ble stilt, var «Har du vært gift?», «Er du fremdeles i ditt første ekteskap?» og «Hvis ikke – hvordan tok det første ekteska-pet slutt?».Resultatet viste at eneggede tvillinger, som deler samme gener, i stor grad fulgte det samme mønsteret når det gjaldt skilsmisser.Toeggede tvillinger deler bare halvparten av det samme genmaterialet. Der var det ingen likheter mellom brødrene. Gamblere blir skilt – Denne forskningen hjelper oss i å forstå menneskets natur, sier forsker Michael Lyons, som har arbeidet med studien, til NewScientist.Blant de andre resultatene forskerne kom til, var at risikoen for at notoriske gamblere skal bli skilt er 2,8 ganger over gjennomsnittet i befolkningen.