Det er brutt ut strid mellom to forskergrupper som forsker på menneskets genetiske kode. Den ene gruppen er en internasjonal og offentlig samling av forskere, The Human Genome Project. Den andre gruppen er privat, ledet av doktor Craig Venter ved Celera Genomics.

Celeras database kan brukes fritt av forskere. Brukerne kan imidlertid ikke videreformidle eller bruke informasjonen kommersielt. Den offentlige gruppen mener at restriksjonene hindrer vitenskaplige fremskritt.

Venter mener kritikken kommer fra en liten gruppe forskere som vil ha gensettet for seg selv. Celeras forskning er raskere, billigere og mer korrekt, mener han.

Angrepet på Celera kommer i forbindelse med at begge forskningsprosjektene publiserer sine resultater denne uken, melder BBC News.

The Human Genome Project består av forskere fra USA, Storbritannia, Japan, Frankrike, Tyskland og Kina. Gruppens arbeid publiseres i tidsskriftet Nature. Celera Genomics publiserer sitt stoff i Science.(Origo)