President George W. Bush nominerte den tidligere CIA-sjefen som Donald Rumsfelds etterfølger etter republikanernes valgnederlag i november.

Nominasjonen av Gates går nå videre til Senatet i plenum. Det er ventet at senatorene vil godkjenne nominasjonen med solid margin.

Under høringen i Senatets forsvarskomité tirsdag sa Gates at krigen i Irak vil bli hans høyest prioriterte sak. Han vedgikk at USA ikke er i ferd med å vinne krigen, og at alle mulige løsninger blir vurdert.

Gates sa også at et angrep på Iran på grunn av landets atomprogram må være absolutt siste utvei. Han sa dessuten at han ikke støtter et militært angrep på Syria.

Han sa også at USAs håndtering av situasjonen vil bli avgjørende for om krigen i Irak utvikler seg til en regional krig i hele Midtøsten.

– Vår strategi de kommende par årene vil avgjøre om det amerikanske og det irakiske folk og USAs neste president blir stående overfor en situasjon i Irak og regionen som sakte, men sikkert er i bedring, eller om de blir stående overfor en reell risiko for en regional krig, sa Gates.

Når det gjelder Iran gjorde han det klart at han mener USA må bruke diplomatiske virkemidler og samarbeide med USAs allierte.

– Vi har sett i Irak at en krig blir uberegnelig når den først er utløst, og jeg tror konsekvensene av en krig med Iran kunne bli ganske dramatiske, sa han og la til at en krig med Syria kunne få dramatiske følger for hele Midtøsten.

Gates ventes å bli godkjent uten problemer av Senatet, men han må vente seg tøffe runder med spørsmål om hva han skal gjøre med Irak-krigen, som mange mener nå har utviklet seg til full borgerkrig og en katastrofe for amerikansk utenrikspolitikk.

Robert Gates inntar plassen i Senatets forsvarskomité foran en tøff høringsrunde om hans nominasjon som ny forsvarsminister i USA. Gates innrømmet at USA ikke er i ferd med å vinne krigen i Irak.
KEVIN LAMARQUE
President George W. Bush ønsker Robert Gates lykke til før en tøff høringsrunde i Senatet. Gates, som er utpekt til å bli ny forsvarsminister i USA, innrømmer at USA ikke er i ferd med å vinne krigen i Irak.
LARRY DOWNING