Russland gjenopptar leveransene av naturgass til Europa søndag etter at Ukraina sent lørdag undertegnet en avtale med Russland.

Søndag morgen var imidlertid fortsatt ingen gass underveis mot Europa, og gassleveransene blir først satt i gang når europeiske inspektører er på plass ved målestasjonene og andre avtalte steder langs rørledningsnettet, opplyser Tsjekkias statsminister Mirek Topolanek ifølge nyhetsbyrået DPA.

Tsjekkia innehar EU-formannskapet det første halvåret 2009.

Undertegnet avtale

Observatørkorpset, der også norske eksperter skal delta, skal være klart senest mandag. Men etter det vil det ifølge eksperter gå ytterligere tre dager før gassen når forbrukerne i europeiske land.

— Vi undertegnet avtalen i dag, sa den ukrainske statsministeren Julia Timosjenko sent lørdag etter samtaler med statsminister Topolanek i Kiev.

Avtalen ble tidligere lørdag forhandlet fram mellom EU og Russland, og Russland krevde at Ukraina undertegnet avtalen før gasskranene igjen blir åpnet.

Russland stanset gassleveransene til Europa gjennom Ukraina i forrige uke på grunn av en strid om betaling. Russland anklager Ukraina for å stjele gass fra rørledningen. Ukraina har avvist beskyldningene.

Europeiske inspektører

I henhold til avtalen skal Europa sende inspektører for å kontrollere at gassen som skal til Europa, kommer fram.

Inspektørene ville bli utplassert i løpet av timer, sa Topolanek først. Topolanek pendlet mellom Moskva og Kiev hele lørdag for å få avtalen på plass. Russland gikk med på den på betingelse av at Ukraina også sluttet seg til.

Avtalen ble undertegnet av Russlands visestatsminister Igor Setsjin, administrerende direktør Aleksej Miller i det russiske gasselskapet Gazprom og industri- og handelsminister Martin Riman fra Tsjekkia, som holder formannskapet i EU dette halvåret.

— Så snart kontrollmekanismene trer i kraft, vil vi gjenåpne gasstrømmen, sa Russlands statsminister Vladimir Putin etter sitt møte med den tsjekkiske delegasjonen.

— Men vi vil holde et øye med hvor mye gass som går inn i Ukraina, og hvor mye som kommer ut igjen. Hvis gass blir stjålet og forsvinner, vil vi redusere eksporten med en tilsvarende mengde gass, sa Putin.

Krisen rammet hardt

Gasskrisen har rammet en rekke land i det sørøstlige Europa hardt, midt i vinterens hittil verste kuldeperiode, etter at Russland første nyttårsdag stanset leveransene gjennom rørledningene gjennom Ukraina.

I løpet av en uke utviklet gasskrisen seg til en større energikrise for Europa. Tusener av familier ble sittende uten varme i boligene sine, og mange fabrikker, skoler og andre virksomheter måtte stenge.

KUTTET GASSEN: Russland statsminister Vladimir Putin i møte med Gazprom-sjef Alexei Miller mandag for en uke siden, etter at gassen ble kuttet.
REUTERS
MONOPOL: Det russiske gassmonopolet Gazprom rammet en rekke europeiske land hardt da de skrudde av gassen.
REUTERS/SCANPIX
RAMMET: Romania er blant de europeiske landene som er hardest rammet av gasskonflikten.
REUTERS/SCANPIX