Partiene hamrer løs med at dansk utlendingspolitikk skal være fast og hard. «Nydanskerne skal helt med i samfundet», står det på regjeringspartiet Venstres valgplakater.

Kalde vinder

Nanna Friend er 27 år. Hun synes de innvandringspolitiske vinder i hjemlandet er iskalde. Hun er gift med en av dem som gjerne skulle vært nydansk. Liegh Friend er 30 år, men får verken oppholds— eller arbeidstillatelse. Lieghs feil er at han kommer fra New Zealand. Liegh og Nanna har derfor måttet flytte til Malmö, rett over Øresund. De er kjærlighetsflyktninger i Norden. I Sverige er Liegh velkommen. Men ikke i Nannas hjemland.

— Det er mange sinte mennesker som tvinges til å flytte til Sverige. Det er tungt å bli kassert av sitt eget land, sier Nanna.

Men Nanna, som arbeider som jurist i et forsikringsselskap midt i København, tror ikke det på kort sikt er mulig å få de strenge reglene forandret. Hun setter sin lit til at en eventuell ny regjering kan gå med på å evaluere ordningen.

Hovedtema i tre valg på rad

Dansk Folkeparti kan konstatere et innvandringspolitikk er blitt hovedsak i det tredje valget på rad. Det er partileder Pia Kjærsgaard fornøyd med.

Så har hun da også skrevet at «Dansk Folkeparti er bragt til verden med det grundleggende formål å bevare og forsvare Danmark og danskheten». Men hun er bekymret fordi «våres gode, kjernesunne danske verdier er under massivt press».

Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti har bidratt til å piske opp en stemning mot alt som smaker av snillisme. Fordi de i seks år har utgjort det parlamentariske grunnlaget for den borgerlige regjeringen, har de også inngått et innvandringspolitisk forlik med statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans regjering.

Færre asylsøkere

Forliket har bidratt til at antall asylsøkere og saker om familiegjenforening har falt dramatisk de siste årene. I fjor var det 4200 søknader om familiegjenforening. I 2001 var tallet over 14.000. I fjor ble det registrert 1095 asylsaker, mot vel 6200 i 2001.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen hogger til mot ethvert forsøk på å problematisere det strenge regimet. Han advarer mot at Danmark igjen kan bli asylmagnet. Det er et standpunkt nesten ingen partier tør å utfordre av frykt for å miste stemmer.

Derfor slutter nå alle partier, til og med Sosialistisk Folkeparti, opp om hovedpunktene i den strenge politikken.

Det gjør også Ny Alliance, det nye, borgerlige partiet som ble stiftet så sent som i mai, selv om et av hovedmålene er å redusere innflytelsen til Dansk Folkeparti. Ny Alliance ønsker likevel en mer human praktisering for en del asylsøkere som er strandet i Danmark.

Noen hundre irakere

I første omgang gjelder det 436 asylsøkere fra Irak. 150 av disse kommer fra kurdiske områder i Nord-Irak. Disse har alle fått avslag på asylsøknaden, og de skal sendes hjem. Men FN fraråder det, selvstyremyndighetene i Irak sier nei, og krigshandlingene gjør det umulig å sende dem hjem. Derfor sitter de låst i danske asylmottak. Ikke får de arbeide, ikke får de bo utenfor mottakene, og barna får ingen utdannelse. Mange av dem har sittet fast i mottakene i 8-10 år. Konsekvensene er betydelige. Ungdom har levd i inntil ti år uten skolegang, foreldre og barn har store psykiske problemer.

Disse 436 vil Ny Alliance hjelpe ved å gi dem anledning til skolegang, til arbeid og å bo utenfor asylsentrene - til de kan reise hjem. Alt annet er inhumant, mener partileder Naser Khader.

Det er sosialdemokratene og Helle Thorning-Schmidt enig i, og i valgkampen har hun tatt til orde for å la avviste asylsøkere bo utenfor asylsentrene.

Dansker som vil hjelpe

Kommentatorene i de alt overveiende borgerlige avisene var raskt ute, og hevdet at dette kunne Sosialdemokratene tape valget på.

Men så vel kommentatorer som regjeringspartiene kan ha forregnet seg. For en fersk meningsmåling viser at mer enn halvparten av danskene faktisk ønsker å behandle irakerne humant og med verdighet.

Det synes ikke Dansk Folkeparti er noen god idé. Partiets nestformann, Peter Skaarup, har derfor gått knallhardt ut mot irakerne:

Reis hjem!

«For mange dansker virker det helt absurd at 150 irakiske kurdere nekter å reise hjem til deres eget land, når alt ånder av fred og idyll ... I Dansk Folkeparti kunne vi ikke drømme om å belønne obsternasighet med oppholdstillatelser, så de avviste irakere må tro om igjen ... Reis hjem og hjelp til med å bygge opp den regionen dere forlot. Å forbli i Danmark, når der er fred hjemme hos dere, og deres land har bruk for dere, vil ganske enkelt være både skjendig og respektløst overfor det landet - Danmark - som har gitt dere husly og hjulpet deres folk til å kunne opprette et demokratisk samfunn».

Det er slike krefter Nanna Friend og hennes ektemann Liegh har støtt på og som har ført til at de måtte flytte til Malmö og Sverige:

— Hele utlendingsloven i Danmark er horribel. Den lovfester diskriminering av folk på grunn av etnisk bakgrunn, sier Nanna Friend.

FLYKTNING: Nanna Friend (27) får ikke bo i sitt hjemland fordi hun er gift med en mann fra New Zealand. Men hun arbeider i København, og betaler full skatt til den danske stat. Hver dag pendler hun fra Malmö i Sverige.
Håvard Bjelland