Under New York City ligger det et rørsystem fra 1897 som stammer fra et postsystem drevet av lufttrykk. Systemet fraktet patroner lastet med beskjeder mellom forskjellige stasjoner med en hastighet på 50 kilometer per time. Den gamle infrastrukturen kan komme til nytte igjen. Den 26 år gamle entreprenøren Randolph Stark vil legge fiberoptiske kabler i rørene og knytte dem til eksisterende telekommunikasjon i byens bygninger.

Stark har gått gjennom historiske dokumenter ved en rekke institusjoner for å kartlegge det glemte systemet. Han har tatt patent på konservering av rørene og retten til teknologien.

— Selv om bare noen få kilometer av rørene fortsatt eksisterer er de verdifull eiendom. Nye kanaler for kabel i New York koster 60 millioner dollar per kilometer, sier han til New York Times.

Stark har fortsatt ikke sett rørene med egne øyne, men er overbevist om at de fortsatt er anvendelige. Det neste skrittet er å finne tegningene av systemet og deretter undersøke systemet fysisk. Rørene har en diameter på 20 centimeter.

New York City sa fra seg eierskapet av rørene i 1954, men Stark må søke om bruksrett.

— Vi forsøker å finne ut av hvem som har rettigheter til systemet, sier Allan H. Dobrin i byens departement for informasjonsteknologi og telekommunikasjon.

I sin tid representerte systemet det ypperste innen høyteknologi. I 1918 måtte det vike til fordel for mer effektiv biltransport. Rørpost ble brukt av postvesenet i Boston, Philadelphia, Chicago, St.Louis og New York. Under Manhattan hadde det samlede nettverket en lengde på omlag 45 kilometer

— Det var umulig å ferdes i New Yorks gater, men de viktige forretningshusene fikk posten sin i tide, het det i kongressrapporten fra Pneumatic Tube Postal Commission fra 1914. Rapporten beskrev systemets effektivitet i forbindelse med en snøstorm.

— Jeg husker fortsatt patronene som for ut av rørene en gang i timen. Når de kom ut var de varme og hadde et lite lag av olje, sier postveteranen Nathan Halpern.

Når rørposten var i sine glandager leverte den 200.000 brev i timen i byene på USAs øtskyst. Spesielt viktige brev ble levert innen byen i løpet av 1 time. Vanlige brev trengte 3 timer. Historien forteller at en levende katt ble sendt gjennom ved en test i 1896. (Origo)