Det første komplette kartet over de oversvømte delene av den gamle egyptiske byen Alexandria er satt sammen av den franske arkeologen Franck Goddio. Kartet viser den eksakte plasseringen til faraoiske palasser, templer og havneområder. Goddio tror at det nye kartet viser et utkast av byen slik den så ut før det åttende århundret, da et stort jordskjelv la mye av kystlinjen under vann.

Teamet til Goddio har drevet utgravninger i Alexandria siden 1996. Det har brukt elektroniske hjelpemidler og informasjon fra dykkere for å kartlegge den nedsenkede kystlinjen. Dykkerne har brukt et spesialtilpasset GPS-system for å avgjøre den eksakte posisjonen til tusener av objekter i bukten.

Det ble laget kart over Alexandria i det 19. århundret. Men de er basert på gamle tekster og kan ikke være eksakte, sier Goddio. Etter de første elektroniske undersøkelsene av havnen oppdaget teamet at topografien til de gamle delene av Alexandria var helt annerledes enn tidligere antatt.

Kartene fra det 19. århundret viste kun strukturer i den østlige delen av bukten. Goddios utgravninger viser at den østlige delen av bukten var reservert for kongelige palasser, havner og templer, mens den vestlige delen inneholdt skipsverft og handelsområder.

Sfinkser, statuer og kolossale hoder har blitt brakt til overflaten. Forskerne tror ett av dem er av Caesarion, Kleopatras sønn med Julius Caesar.

Alexandria ble grunnlagt av Alexander den store som hovedstad i Egypt i år 331 før Kristus.(Origo)