I en serie artikler sist høst skrev Dagens Næringsliv (DN) at Galbraith var konsulent for oljeselskapet DNO samtidig som han var med og utformet Iraks nye grunnlov.

Ifølge DN har toppdiplomaten Galbraith eid fem prosent av et av de største oljefeltene i de kurdiske områdene av Irak. Kritikken har blant annet gått på at Galbraith var med å definere kurdernes krav i den nye irakiske grunnloven, samtidig som han var konsulent for DNO i det samme området.

DNO inngikk i 2004 en avtale med kurdiske selvstyremyndigheter om oljeleting.

Overfor BT tilbakeviser Galbraith påstandene om rolleblanding.

— Dette handler om en helt normal kommersiell aktivitet med et børsnotert selskap. Det var ingenting spesielt hemmelig rundt dette. Kurderne bad meg om råd om kontrollen over oljeressursene. Samtidig visste de om mitt forhold til DNO. Alt sammen skjedde på en skikkelig måte.

Galbraith ligger nå i strid med DNO om å få dekket tap av inntekter fra et oljefelt der han var partner. Ifølge DN dreier det seg om tap av oljelisenser knyttet til Tawke-feltet i Irak.