Tilbake i Kabul etter juleferie hjemme i Norge ønsker Kai Eide å legge striden med sin tidligere nestsjef bak seg.

— Jeg kan ikke lenger kommentere alt Peter Galbraith til enhver tid sier. Versjonene hans av hva som skjedde har variert nærmest fra dag til dag de siste par ukene, de er ikke lenger mulig å forholde seg til. Han har nådd et nivå der han rett og slett må beskyttes mot seg selv, sier Eide på telefon fra Kabul.

FNs øverste sjef i Afghanistan, som går av etter den store Afghanistan-konferansen i London i slutten av måneden, nøyer seg med å peke på et par ting:

— Han, som amerikaner og nestsjef i FNs viktigste operasjon, fikk sparken - uten at det kom såpass som en antydning til innsigelser fra Washington. Det tyder på at noe må ha vært alvorlig galt.

Eide peker også på at amerikaneren bare var i landet i 80 dager.

— Og på den tiden skal han ha rukket å bli superekspert, på ett av de mest kompliserte landene jeg har opplevd. Det bør gi enhver grunn til skepsis. Når det gjelder den konstitusjonelle krisen som Galbraith viser til: Denne krisen var det FN, under min ledelse, som løste - etter at Galbraith var reist fra Afghanistan.

— Er du enig med Galbraith i at krisen rundt valget har vært til skade?

— Det er helt åpenbart at Peter Galbraith har forvoldt stor skade i Afghanistan. Men jeg kan ikke bruke mer tid og energi på alt det han kommer med, sier Eide.