For nå begynner etterarbeidet, sorgarbeidet og den praktiske håndteringen her hjemme. Vi står foran et omfattende oppfølging som innbefatter både sosiale, kulturelle og ikke minst økonomiske konsekvenser.

Det starter klokken 12 i dag, da hele Europa skal minnes offerne med tre minutters stillhet.

Alle skal få hjelp

Helseministeren sa på regjeringens daglige pressekonferanse i går at samtlige nordmenn som har vært i Thailand denne julen skal få brev. Her vil norske myndigheter orientere om hvilke tilbud som kan tilbys. Dette er helt nytt, slike henvendelser har det offentlige Norge aldri før sendt ut til berørte i større katastrofer.

Gabrielsen har også vært i kontakt med sin gamle partifelle Arne Skauge, som nå er toppsjef i Finansnæringens Hovedorganisasjon, som organiserer forsikringsselskapene. Her ble det gitt løfte om at alt skal gjøres for at forsikringsoppgjør skal gå så raskt og grei t som mulig.

— Vi vet alle at både Rikstrygderket og forsikringsselskapene opererer med ganske rigide regler for utbetaling av oppgjør. Det vet jeg selv, etter ti års fartstid i Storebrand, la statsråden til med et skjevt smil.

Minnestund

Det er politiet som nå har ansvar for at alle de omkomne som er funnet blir brakt hjem til sine hjemsteder på en verdig måte. Dette garanterte Gabrielsen vil bli gjort.

Førstkommende mandag, 10 januar, vil statsminister Kjell Magne Bondevik holde en første redegjørelse for saken i Stortinget, etter en enkel minnemarkering der. Senere vil det bli arrangert minnehøytideligheter i regi at det offentlige, i tillegg til alle de private markeringene som kommer rundt i landet. Røde Kors vil få en viktig rolle i dette arbeidet.

Regjeringen arbeider også med planer om å få reist minnesmerker over de omkomne, både i Norge og sannsynligvis i Thailand der de fleste norske mistet livet.

Regjeringen reiser ut

Alt i natt reiste utenriksminister Jan Petersen til Sør Asia, dit også bistandsminister Hilde Frafjord Johnson drar. Petersen skal delta i den store giverlandskonferansen i Djakarta på torsdag, der Norge vil være en betydelig bidragsyter. Deretter fortsetter utenriksministeren til Thailand.

— Jeg vil ikke dra til Sri Lanka og kriseområdet i Indonesia i denne omgang, fordi et ministerbesøk krever visse ressurser for mottakerlandet. Og jeg vil ikke nå belaste myndighetene unødig. Sri Lanka og Indonesia må bruke alle sine krefter på nødsarbeid nå, sa Jan Petersen.

I slutten av neste uke reiser så statsminister Kjell Magne Bondevik sammen med Sveriges statsminister Göran Persson til området der så mange nordiske statsborgere mistet livet i flodbølgekatastrofen andre juledag.

OVERTAR: Helseminister Ansgar Gabrielsen