G8-landene ble tirsdag enige om å sette som mål å kutte utslippene av klimagasser med minst 50 prosent innen 2050, opplyser Japans statsminister Yasuo Fukuda.

Fukuda sier grunnlaget utslippskuttene skal regnes ut ifra er «det nåværende nivået». Dette strider med EUs og flere miljøaktivisters standpunkt, som mener basisåret må være 1990.

Statsministeren sa også at G8-landene vil sette «ambisiøse midtveismål» for kutt av egne utslipp for å oppnå det langsiktige målet. G8-møtet oppfordret også individuelle land til å sette egne mål for utslippskutt.

– Det er unødvendig å si at vi kan ikke oppnå det langsiktige målet uten bidrag fra andre store utslippsland, sa Fukuda.

– På morgendagens møte for store økonomier, vil jeg be om deres samarbeid, la han til.

Onsdag skal G8-landene ha møte med voksende industriland, blant annet Kina og India

Bekymret for oljeprisen

Lederne er bekymret for de høye prisene og enige om at det trengs stabilitet i prisene på verdensmarkedet, sier en japansk tjenestemann om tirsdagens samtaler.

De fleste av G8-lederne er optimistiske med tanke på utsiktene for den globale økonomien, men er bekymret for økende inflasjon, understreker han.

– Den stadig høyere oljeprisen er et av de viktigste temaene på dette møtet, sier talspersonen.

Også klima står på programmet for G8-lederne tirsdag. Forhandlere er blitt enige om et utkast til en felles klimauttalelse som skal legges fram for G8-lederne, ifølge kilder i forhandlingene.

Prestisje for Japan

Dermed kan en mulig konflikt om hvordan en felles uttalelse om klimaendringer skal formuleres, være løst. Uttalelsen inneholder ifølge kildene mer konkrete formuleringer enn fjorårets løfte fra Heiligendamm-møtet om å «seriøst vurdere» utslippskutt på 50 prosent innen 2050.

En mer konkret klimauttalelse er spesielt viktig for Japans statsminister Yasuo Fukuda, som har lagt stor prestisje i klimasamtalene som vertskap for årets G8-møte.

– EU-kommisjonen er optimistisk med tanke på utfallet og at dette er et viktig skritt sammenlignet med møtet i Heiligendamm, sier en EU-kilde om utkastet til avtale.

Det er imidlertid stor uenighet blant medlemslandene, og USAs president George W. Bush har gjentatte ganger sagt at han ikke vil forplikte seg til konkrete utslippskutt uten at land som India og Kina blir med.

POSERER: Deltakerne på G8-møtet er samlet i Japan, her poserer de for pressen mandag.
BAZUKI MUHAMMAD