Berlin (NTB-AP): Æresborgerskapet utløp teknisk sett ved Hitlers død i 1945, men det er ikke nok for Bad Doberans borgermester Hartmut Polzin. Han vil nå legge fram et formelt forslag i bystyret om å tilbakekalle æresborgerskapet.

Nazistene vant flertall i det lokale bystyret i 1932, året før de kom til regjeringsmakt i Tyskland. Det nye bystyreflertallet vedtok raskt å utnevnte Hitler til æresborger, og det er usikkert om vedtaket noen gang er opphevet.

Etter 1945 ble Bad Doberan, som ligger ved østersjøkysten i den nordtyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern, en del av DDR. Og i DDR var myndighetene nøye med å oppheve alle æresbevisninger gitt til tidligere naziledere.

I juni i år skal Tysklands statsminister Angela Merkel være vert for USAs president George W. Bush og stats— og regjeringssjefer fra andre G8-land i Bad Doberan. Nå skal Hartmut Polzin altså sørge for at de slipper å møtes i en by der Hitler er æresborger.