I slutterklæringen fra toppmøtet i Heiligendamm uttrykker G8-lederne sterk misbilligelse over at Iran ikke har etterkommet kravene som er blitt fremsatt i forhold til det iranske atomprogrammet. Flere FN-resolusjoner krever at Iran avstår fra å anrike uran, en prosess som blant annet kan gjøre landet i stand til å utvikle atomvåpen.

– Vi vil støtte iverksettelsen av ytterligere tiltak dersom Iran nekter å etterkomme sine forpliktelser, heter det i slutterklæringen.