Representantene fra G8-medlemmene Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Russland og USA var til stede under middagen.

Det russiske vertskapet har vært nødt til å gjøre store endringer i den opprinnelige dagsordenen for møtet, som opprinnelig skulle ha fokus på energisikkerhet, for å få tilstrekkelig tid til å diskutere konflikten mellom Israel og Libanon.