Møtet i en iskald russisk hovedstad markerte Russlands første periode som president i den eksklusive klubben som stort sett er forbeholdt verdens rikeste industrinasjoner.

Hovedfokuset under møtet er bekymringer over høye energipriser og usikkerhet knyttet til leveransene av olje og gass i mange land. Dette vektlegges i den felles uttalelsen fra G8-møtet.

«Det finnes fortsatt risikoer, blant annet høye og ustabile energipriser», heter det i uttalelsen.

Finansministerne fra USA, Japan, Canada, Tyskland, Italia, Storbritannia, Frankrike og Russland oppfordrer også til fortgang i prosessen med å liberalisere verdenshandelen.

I tillegg til G8-landene var representanter fra India, Kina, Brasil og Sør-Afrika til stede under samtalene på formiddagen i den russiske hovedstaden.