Fyrsten sier dette i et intervju som i dag offentliggjøres av avisen Liechtensteiner Vaterland. Hans Adam II har ikke svart på Bergens Tidendes henvendelser, men sendte i går skriftlige svar på spørsmål fra en journalist i sitt eget lands største avis. BT fikk se svarene.

Hans Adam II sier han støtter regjeringens beslutning om å blokkere EØS-avtalen ved å insistere på nye formuleringer i vedleggene.

— Det var ingen annen utvei. Liechtensteins suverenitet og vårt folks selvstendighet er viktigere enn EØS-avtalen.

Fyrsten opplyser også at handlemåten ble «inngående diskutert» mellom ham og regjeringen.

I motsetning til sin utenriksminister, gir fyrsten uttrykk for at han ikke tror det er mulig å gjennomføre EØS-avtalen uten Liechtenstein. Skulle striden med Tsjekkia og Slovakia ikke løse seg, sier fyrsten at «spørsmålet reiser seg om EU da sier opp EØS-avtalen og erstatter den med bilaterale avtaler».

Så kommer han med djerve spådommer om nordisk politikk:

— Nesten alle eksperter går ut fra at et flertall av det norske folk i 2005 vil uttale seg for et EU-medlemskap, og at Island vil følge Norge inn. Derfor gir det ikke mening for Liechtenstein å stilltiende godta at Tsjekkia og Slovakia ikke anerkjenner oss bare får å redde et EØS som likevel ikke eksisterer om to-tre år, sier fyrst Hans Adam II til Liechtensteiner Vaterland.