De to nordmennene skulle jobbe som stewarder på ruten Aalborg-København, men de var så beruset at de ble sendt som passasjerer til København, ifølge Ekstrabladet.dk.

Ifølge Sterling ble stewardene umiddelbart etter ankomsten til København bedt om å levere fra seg uniform og adgangskort. Ekstrabladet skriver at de to mennene var så tydelig beruset at Sterling ikke fant det nødvendig å ta en blodprøve. De kjenner derfor ikke til hvilken promille nordmennene hadde.

Den ene hadde vært i Sterling i flere år, mens den andre var nyansatt.

Sterling