Forskerne tenkte på kartlegging av proteinene i menneskekroppen allerede for ti år siden. Oppgaven virket imidlertid uoverstigelig og var derfor umulig å finansiere. Forskerne vendte seg derfor mot den enklere jobben med å kartlegge menneskets gensett, genomet. Med kartleggingen av genomet som grunnlag vender bioteknologiselskaper seg igjen mot kartlegging av proteinsettet, proteomet.

En oversikt over det menneskelige proteom er viktig fordi medisiner virker ved å blokkere utvalge av millionene med proteiner i kroppen. Forskningen er dermed en mulighet for å uvikle høyst pengeinnbringende medisiner. Proteomforskningen er imidlertid preget av spredt innsats og investorene er i tvil om hvilke forskningsretninger som vil bære frukter, melder Forbes.com.

Noen bioteknologiselskaper, som Celera, vil basere proteinforskningen på eksisterende genforskning. Andre selskaper fokuserer på hvor i kroppen proteinene befinner seg, noe som indikerer hvordan de fungerer. Large Scale Biology sa nylig at selskapet hadde fullført en foreløpig indeks over 113.000 humane proteiner. Blant de andre selskapene som konkurrerer er Oxford GlycoSciences, Myriad Proteomics og svenske GeneProt.

Protein— og genforskning involverer enorme datamengder og tiltrekker seg også de store IT-utviklerne. Marconi, Compaq Computer, IBM, og Hitachi samarbeider alle med bioteknologiselskaper i kampen om å profitere på nye medisiner.(Origo)