Krisen er akutt og republikken står i fare for å miste kontroll med sitt territorium, blir det sagt.

— Vi oppfordrer befolkningen til å stå sammen og forberede seg på å forsvare Dagestan, også med våpen i hånd, heter det i kunngjøringen.

NTB-AFP