Selv om få har bedre kjennskap til den terrorettersøkte saudiaraberens nettverk enn den pakistanske sikkerhets— og etterretningstjenesten ISI, har de siste dagers møter mellom CIA og ISI-representanter i Rawalpindi sør for Islamabad gitt et magert utbytte.

Første runde med utveksling av informasjon ble avsluttet onsdag kveld, og det nærmeste man kom var å identifisere sju av bin Ladens mulige gjemmesteder i det nordøstlige Afghanistan.

Få tror saudiaraberen har forlatt Afghanistan, selv om flere av hans menn trolig for lengst har sneket seg over grensa og gjemt seg blant de over to millioner afghanerne som lever i Pakistan.

Pakistanske myndigheter bedyrer at Osama bin Laden selv ikke har noen steder å gjemme seg i landet, men det er en sannhet med modifikasjoner. I de lovløse grenseområdene nord i Pakistan tør knapt nok pakistanske sikkerhetsstyrker å bevege seg, og kjentfolk krysser grensa som de vil.

Flere grupper

Møtene mellom amerikansk og pakistansk etterretning har ikke uventet vært omgitt av den dypeste hemmelighet, men detaljer har likevel lekket ut i pakistansk presse.

Blant dem er opplysningene om bin Ladens sju mulige gjemmesteder på afghansk side av grensa, som av avisa The Nation betegnes som "de mest sannsynlige".

Ifølge pakistansk etterretning forlot Osama bin Laden den afghanske byen Kandahar straks etter terrorangrepene mot USA, sammen med 700 av sine nærmeste menn.

ISI, som har nære bånd både til Taliban-regimet i Kabul og bin Ladens al-Qaida nettverk, har fortalt amerikanerne hvordan følget delte seg i flere grupper, og at det ikke lot seg gjøre å fastslå hvem av gruppene bin Laden selv var med i.

Ifølge pakistanske kilder har man "omfattende" informasjon om hvor gruppene tok veien, men "ikke spesifikk nok" informasjon til at man kan sette i verk operasjoner inne i Afghanistan.

Skjult av skyer

At området bin Ladens følge har spredd seg i samtidig er svært uframkommelig og preget av vanskelige værforhold der skyer beskytter mot spionsatellitter og fly, gjør oppdraget enda vanskeligere, sier kildene.

Bin Laden er kjent for å være svært forsiktig med bruk av kommunikasjonsutstyr og lar seg derfor neppe spores opp ved hjelp av signaletterretning, og den eneste måten å finne ham på er dermed ved bruk av spioner på bakken.

CIA-kilder har tidligere medgitt at USA ikke har noen operative agenter i disse områdene, men ISI antas å ha agenter med tilgang helt til topps i al-Qaida. Om disse er villige til å forsyne amerikanerne med den informasjonen de ønsker stilles det imidlertid et stort spørsmål ved.

Pakistansk nærvær

Drøyt to uker etter terrorangrepene mot USA har man dermed ikke kommet stort nærmere med å fastslå hvor bin Laden er, enn man var tidligere.

Russisk etterretning identifiserte tidligere i år minst 55 av al-Qaidas baser og kontorer i Afghanistan, og anslo at bin Laden hadde minst 13.000 tilhengere fra hele verden, blant dem mange pakistanere, under våpen.

De fleste av disse basene er nå forlatt, og ingen tror at bin Laden er dum nok til å skjule seg på disse stedene.

I et notat som ble oversendt til Sikkerhetsrådet i mars hevdet Russland også at det befinner seg 3.500 pakistanske fundamentalister i Talibans rekker, fordelt i 19 ulike leire.

Ifølge notatet befinner det seg også et ukjent antall pakistanske soldater i Afghanistan, samt minst 31 navngitte offiserer og diplomater som fungerer som rådgivere for Taliban-regimet. Seks av de pakistanske offiserene skal ha "ledende militærposter" i Taliban.

Russiske agenter

Pakistan skal også ha overvåkingsfly av typen AWACS stasjonert i Mazar-i-Sharif nord i Afghanistan, som trolig har forsynt Taliban med informasjon om den såkalte Nordalliansens bevegelser.

Kildene til de russiske opplysningene ble ikke identifisert i notatet til Sikkerhetsrådet, men russisk etterretning hadde på 1980-tallet et tett samarbeid med den afghanske etterretningstjenesten Khad og vervet trolig tusenvis av venstreorienterte afghanere.

Pakistan er det eneste landet i verden som fortsatt anerkjenner Taliban-regimet, men nekter offisielt for å være involvert i nabolandet.