Det var onsdag full forvirring om hvilke tiltak som skal iverksettes for å få slutt på de politiske sanksjonene mot Østerrike. Guterres, som ennå i noen dager leder EU-arbeidet, måtte benekte at de 14 andre EU-landene vil sende en gruppe på tre personer til Østerrike for å vurdere situasjonen for demokrati og menneskerettigheter.

Da hadde lederen for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Luzius Wildhaber, noen timer tidligere bekreftet at de 14 landene hadde henvendt seg til domstolen og bedt ham om å utnevne en ekspertgruppe på tre personer. Men overfor Guterres gjorde Wildhaber det klart at det ikke kommer på tale å utpeke en gruppe før også Østerrike gir sitt samtykke til planen.

Dermed kan det se ut til at de 14 EU-landene har gjort opp regning uten vert.

— Vi kommer ikke til å foreta oss noe før alle de 15 landene er enige, sier pressetalskvinne Emma Hellyer ved domstolen i Strasbourg til NTB.