To parlamentarikere fra Hamas kommer i midten av mai til Norge, på invitasjon fra Palestinakomiteen.

Ifølge NRK opplyste utviklingsminister Erik Solheim (SV) tirsdag morgen at regjeringen ville møte de to, Salah Mohammed El-Bardawil og Mohammed al-Rantisi, når de kommer.

– En dialog er den beste anledningen nettopp til å si fra om at vi ikke kan akseptere terroraksjoner rettet mot sivile mål. Og formålet med en dialog med Hamas må selvsagt også være å bidra til en gradvis endring av Hamas’ synspunkter når det gjelder voldsbruk og når det gjelder aksept av staten Israel, sier Solheim.

Avviser Utviklingsministerens informasjonssjef Espen Gullikstad avviser at Solheim med denne uttalelsen åpnet for et møte på regjeringsnivå.

– Solheim antydet muligheten for et møte på embetsnivå. Jeg har ikke hørt noen representant for regjeringen si at det skal være kontakt på regjeringsnivå, sier Gullikstad.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) fant det også nødvendig å presisere dette, men åpnet i likhet med Solheim for samtaler på embetsnivå.

– Vi vil gi uttrykk for våre krav til Hamas-myndighetene om blant annet å ta avstand fra vold, og å anerkjenne internasjonalt inngåtte avtaler, sa Stoltenberg til NRK.

– På lavt nivå Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker de to Hamas-representantene velkommen til Norge, men understreket at det bare vil bli snakk om møter på embetsnivå i Utenriksdepartementet.

– Det er ikke regjeringen som har invitert Hamas, men en norsk organisasjon. Om folk fra UDs embetsverk møter slike representanter, er ikke basert på om vi er enig med dem, men at vi har kontakt på lavt nivå med de aller fleste representanter for ulike konflikter, sier han til TV 2 Nettavisen.