Det er første gang det er funnet pattedyr smittet av fugleinfluensa i Sverige.

Så langt er det bekreftet at viruset er av typen H5. Videre undersøkelser må gjøres før det er klart om minken hadde varianten H5N1, som regnes som den farligste.

– Det er ikke så merkelig at en mink ble det første pattedyret som fikk smitten. Mink er sårbare for influensavirus, sier Gunilla Hallgren, laboratorieveterinær ved Statens veterinärmedisinske anstalt.

Fugleinfluensaviruset rammer vanligvis bare fugler, men kan i sjeldne tilfeller overføres direkte fra fugler til andre pattedyr eller mennesker.