TORGEIR NORLING

Thailandske myndigheter peker på at smitten har begrenset seg til enkelte kyllingfarmer i hvert distrikt, og hevder situasjonen er langt fra like alvorlig som ved utbruddet tidligere i år.

Minst åtte mennesker døde, mens 60 millioner kyllinger ble slaktet da fugleinfluensaen herjet som verst i Thailand i februar. Denne gangen har det foreløpig gått bedre. Ingen mennesker er så langt smittet, mens vel 100 tusen kyllinger og ender er blitt slaktet for å kontrollere utbruddet.

Thailandske myndigheter har likevel all grunn til å ta fugleinfluensaen på alvor. To nye forskningsstudier viser at viruset har utviklet seg til å bli å bli farligere enn tidligere. Ved universitetet i Hongkong har forskere bekreftet at viruset har endret seg betraktelig siden det først brøt ut i Hongkong i 1997. En annen studie viser at den siste varianten i viruskjeden, i forsøk på dyr, er mer dødelig enn de første virusene. Frykten er at fugleviruset kan utvikle seg videre, spres mellom mennesker, og skape en verdensomspennende epidemi.

Thailandske myndigheter diskuterer nå hvilke virkemidler som bør settes inn for å stanse spredningen. Spesielt vekker det bekymring at en ulovlig vaksine mot fugleinfluensaen har dukket opp.

— Selv om vaksinerte kyllinger overlever sykdommen, kan de fortsatt være smittebærere, sier landbruksminister Somsak Thepsuthin, og varsler at alle kyllingprodusenter som bruker vaksinen vil bli straffet.