Det er ennå ikke klart om det dreier seg om det svært smittsomme H5N1-viruset, som eksperter frykter kan mutere og smitte fra menneske til menneske.

Fuglen som er smittet er en musvåk og ble funnet på Svinø Strand ved Næstved, som regnes som Sør-Sjællands viktigste by.

Funnet er ikke uventet siden fugleinfluensa allerede er påvist i både Tyskland og Sverige. For snart fire uker siden ble viruset H5N1 oppdaget i en musvåk ved Østersjøen på det tyske fastlandet.

En dansk professor ber folk om ikke å få panikk. Det er ingen fare ved å kjøpe kyllinger i supermarkedet, opplyser professor i mikrobiologi Niels Høiby til dansk TV2.

Tidligere er det kun påvist mildere former for fugleinfluensa i Danmark, blant annet i 2003 da en flokk ender viste seg å være smittet.

Det danske familie— og forbruksdepartementet innkalte onsdag til pressekonferanse klokka 12 hvor funnstedet ble offentliggjort.

Stedet skal sperres av, og det skal opprettes en 3 kilometer bred beskyttelsessone, samt en 10 kilometer bred overvåkingssone.

Både bønder med fjærfe og jegere må rette seg etter nye forholdsregler som skal hindre smitte, mens folk som bor i området, stort sett vil kunne leve som normalt.