Sykdommen ble oppdaget i en død svane som ble funnet ved Vang på Bornholm. Også en and som ble funnet ved Skælskør på øya, var smittet av sykdommen.

Det er opprettet beskyttelses— og overvåkingssoner omkring de to siste funnstedene.