— Jeg vet jeg kan dø, sier biskop José Raúl Vera López, vinneren av årets Raftopris. Han må overvinne sin egen frykt i kampen for de svakeste.

Torsdag ble det kjent at Raftoprisen for 2010 går til biskop José Raúl Vera López fra Saltilla i Mexico.

— Han tildeles prisen for sin kamp for menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Han er en kompromissløs kritiker av maktovergrep og en fryktløs forsvarer av migranter, urfolk og andre utsatte grupper, sier stiftelsen i sin begrunnelse.

- Ingen kjemper for de svake

Det en ydmyk prisvinner som snakker med bt.no på telefon fra Mexico.

— Dette er en stor ære for oss alle. Ikke bare for meg, men alle jeg jobber sammen med. Alle som jobber for å beskytte menneskerettighetene i en så vanskelig situasjon som vi har her i Mexico, sier Raúl Vera.

Han understreker at prisen også innebærer et stort ansvar, et ansvar for å fortsette kampen.

— Det er ingen som kjemper de fattiges og svakes sak, sier han.

Men å arbeide for menneskerettigheter og rettferdighet i Mexico er ikke ufarlig. Han forteller at han har blitt forfulgt av folk i bil både i byen og i ørkenen, at maskerte menn har gått til angrep på menneskerettighetssenteret, at de har fått trusler på telefon.

— Priskomiteen beskriver deg som en fryktløs forsvarer av Mexicos svakeste?

— Hvis det er slik de ser meg, begynner han.

— Vi jobber med folk, og jeg er ofte bekymret for menneskene jeg jobber med. Og jeg vet jeg kan dø. For å være helt ærlig må jeg overvinne frykten. Jeg vet at jeg jobber på kanten, og det er ikke bare enkelt å være på grensen, sier Raúl Vera.

Artikkelen fortsetter under bildet

YDMYK BISKOP: Raúl Vera.

Likeverd og rettferd

Det er ikke bare de kriminelle og korrupte han er på kant med. Også innad i den katolske kirken kan han virke kontroversiell når han klart gir uttrykk for sin støtte til både homofile og prostituerte.

— Paven sier at alle mennesker er likeverdige. Hvordan kan jeg da motsette meg enkelte grupper mennesker? spør han, og mener at han og paven er enige.

— Kirken jobber jo for likeverd og verdighet.

— Er du mer menneskerettighetsforkjemper enn biskop?

— Nei. Jesus kom til verden og helbredet de syke, ga blinde synet tilbake, gjorde at lamme kunne gå. Jeg kjemper for å forbedre de sosiale strukturene, som også er en form for personlig lidelse. Jeg jobber ikke for kirken som sådan, men for samfunnet kirken skal fungere i.

Med en slik pris blir det tydelig at vi ikke går alene

Raúl Vera, biskop og Raftopris-vinner

Korte steg

I et land herjet av organisert kriminalitet, narkotikatrafikk og utnytting av migranter, arbeidere og fattige, håper Raúl Vega at Raftoprisen kan gi viktige bidrag i arbeidet for sosial likhet, rettferdighet og stabilitet.

— Når vi jobber med menneskerettigheter føler vi at det vi gjør hjelper veldig lite. Vi tar veldig korte steg. Men med en slik pris blir det tydelig at vi ikke går alene. Vi er en del av et stort internasjonalt nettverk som jobber med samme mål, sier han.

— Hva skal til for å løse de mange problemene Mexico har?

— Fra utsiden trengs internasjonalt press. For eksempel må europeiske land legge press på regjeringen i Mexico for å få staten til å respektere menneskerettighetene. Innenfra gjør vi allerede mye, og denne prisen setter ekstra søkelys på arbeidet som gjøres. Dette er en klar melding til de som voldtar menneskerettighetene i dette landet, sier han.

Internasjonal beskyttelse

Da president Felipe Calderón kom til makten i desember 2006 erklærte han krig mot narkotika og kriminalitet, og satte militære styrker til å utføre politioppgaver.

At kriminalitet må bekjempes er Raúl Vera enig i, men der stopper enigheten mellom presidenten og biskopen.

— Det viktigste middelet Calderón bruker er voldelige angrep fra militæret. Det finnes ingen seriøs strategi hvor rettsapparatet brukes som det viktigste. Hvorfor prøver man ikke å finne knutepunktene i staten og i det sivile liv hvor penger hvitvaskes? spør Raúl Vera.