• Jeg føler en viss lettelse over at antallet i hvert fall er litt lavere enn vi en stund kunne frykte, sier justisminister Odd Einar Dørum.

Politiet i la formiddag frem listen på 275 savnede nordmenn, hvorav 31 er fra Hordaland og Sogn og Fjordane.

16 nordmenn er registrert omkommet i flodbølgekatastrofen, det vil si at politiet har funnet døde legemer.

Politiet understreket at dette ikke er en endelig liste, men at den vil bli oppdatert fortløpende. Så sent som i dag tidlig var listen på 291 savnede, fortalte politidirektør Ingelin Killengren.

Telefonnummeret til politiet er 02800.

Justisministeren forklarte forskjellene mellom UDs liste og politiets liste med at mange pårørende hadde ringt inn savnet-meldinger flere ganger, og dermed var registrert flere ganger.

Spenningen består nå i om noen på listen eller deres pårørende vil ta kontakt med politiet for å korrigere listen.

I Danmark ble listen over savnede halvert på få timer etter at den ble offentliggjort.

— Vi må forberede oss på at mange av disse er døde, selv om det har vist seg at listen ble korrigert i Danmark, sier biskop Gunnar Stålsett.

— Det er ikke riktig å si noe om hvordan vi forventer at denne listen vi endre seg etter at vi har lagt den frem, sier Kripos-sjef Arne Huuse.

JUSTISMINISTER: Odd Einar Dørum.
SCANPIX