— Viruset kan spre seg tross kontrolltiltakene som allerede er satt inn, sa Juan Lubroth, dyrehelseekspert i FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO, i går.

Han bad særlig Tyrkias naboland om å være på vakt, og om å sørge for at borgerne blir klar over faren forbundet med H5N1-smitten.

Mer enn 300.000 fjørfe er blitt avlivet bare i Tyrkia i et forsøk på stoppe spredningen. 13 mennesker var ifølge tyrkiske myndigheter i går innlagt på sykehus, to er bekreftet døde av H5N1.

Spår nedgang i tallene

Både EU-kommisjonen, FAO og Verdens helseorganisasjon (WHO) har sendt ekspertteam til smitteområdene for å hjelpe tyrkerne med smittebekjempelsen.

WHO understreket i går at kanskje det viktigste nå er å få ut informasjon, slik at befolkningen vet hva som er farlig og hvordan de kan beskytte seg og hindre spredning. Noen av barna som ble syke i Tyrkia skal ha lekt med hodene av kyllinger som var døde av viruset.

Organisasjonens Europa-direktør, Marc Danzon, sa på en pressekonferanse i Ankara at det ikke er noen grunn til panikk, og at det heller ikke er farlig å besøke Tyrkia.

Danzon sa seg også fornøyd med måten Tyrkia har håndtert sykdomsutbruddet på.

En WHO-ekspert som leder deres delegasjon i landet uttalte at antallet sykdomstilfeller trolig vil gå ned de neste dagene.

Setter av penger

Også EU-kommisjonen kom med ros av tyrkernes innsats. Unionens faste komité for mat og dyrehelse, der også Norge er representert, bestemte seg på et møte i går for å videreføre overvåkingsprogrammene for vill- og tamfugl ut året. 16 millioner kroner er satt av til laboratorietesting. Hittil har det vært brukt mest ressurser på villfugl, og 25.000 dyr er testet i EU - uten at H5N1-smitte er påvist.

I tillegg til å skjerpe kontrollen med fjørfe landet over, vil det norske Mattilsynet også sende ut en påminnelse til grensestasjonene om å være på tå hev.

— Beredskapen har formelt sett ikke blitt senket siden vi skjerpet den i fjor, men vi vil sende ut en påminnelse for sikkerhets skyld, sier avdelingsdirektør Keren Bar-Yaacov i Mattilsynet.

Det er i dag importforbud mot levende fugl, fjør og ubehandlet fjørfekjøtt fra blant annet Tyrkia, Romania, Ukraina og Russland. Også Kina og en rekke land i Sørøst-Asia omfattes av forbudet.

Reuters