I forbindelse med årets første møte i den amerikanske regjeringens råd for bioetikk (NBAC) planlegger anti-abortgruppen American League for Life (ALL) en aksjon mot forskning på stamceller fra menneskefostre. Forskningsmiljøer frykter at demonstrasjonen er et varsel om forholdene for bioforskning under Bush-administrasjonen.

ALL vil at påtroppende president Bush bytter ut medlemmene i NBAC med "ansvarlige vitenskapsfolk som respekterer det menneskelige individ fra befruktningsøyeblikket".

— Administrasjonen er gal hvis den følger råd fra ALL, sier direktøren ved bioetikk-senteret på Universitetet i Pennsylvania, Arthur Caplan til Wired.

En republikansk regjering kan også føre til at NBAC-rådet blir oppløst. Bush har allerede sagt at han vil revurdere Clintons godkjennelse av statlig finansiert forskning på embryoniske stamceller.

En stamcelle kan utvikle seg til enhver type celle i den menneskelige organisme, og mange forskere mener at disse cellenes fornyelsesevne representerer et håp om medisiner for mange sykdommer.

Stam-celler som tas fra fostre er mest effektive, men noen kritikere, som ALL, mener at dette er like umoralsk som drap.(Origo)