Et kapret passasjerfly med fulle drivstofftanker som braser inn i et atomanlegg og deretter utløser radioaktiv forurensning langt verre enn Tsjernobyl. Dette skrekkscenariet diskuteres nå som en høyaktuell trussel blant internasjonale eksperter på atomsikkerhet. Konklusjonen er skremmende lesning:

Nesten samtlige av verdens 440 atomanlegg er teknisk sett ute av stand til tåle et direkte selvmordsangrep lik dem som rammet World Trade Center i New York. Dette til tross for at atomanleggene hører til de mest robuste bygningsstrukturene i verden, mener Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Atomgjenvinningsanleggene Sellafield og Cap de la Hague i Frankrike ble fremhevet som potensielle terrormål av byrået for to uker siden.

Katastrofalt

Byråets pressetalsmann David Kyd sier til den britiske avisen The Times at tiden er inne for å vurdere å installere rakettforsvar rundt atomanleggene.

En EU-rapport som ble offentliggjort etter terrorangrepene mot USA 11. september, har et enda klarere budskap. Et atomanlegg som Sellafield ved Irskesjøen må snarest sikres mot terrorangrep fra luften.

— Et «vellykket» terrorangrep mot Sellafield kan føre til tap av flere hundre tusen menneskeliv, og gjøre store områder av Storbritannia ubeboelig i årtier på grunn av radioaktivt nedfall, skriver avisen The Observer, som nylig omtalte innholdet i det hittil hemmeligstemplede EU-dokumentet om atomsikkerhet. Storbritannia har flere atomanlegg, og det er særlig større byer som Glasgow, Newcastle, Bristol og Cardiff som befinner seg i den radioaktive faresonen.

- Nå vet vi

Ifølge rapporten utarbeidet for EU av The World Information Service on Energy, vil et luftangrep mot Sellafield-anlegget kunne føre til lekkasjer av opptil to tonn av det dødelige radioaktive stoffet cesium-137, mange ganger mer enn utslippene etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

— Etter 11. september vet vi hva terrorister faktisk er i stand til å utføre. Nå handler det om å vurdere hvilke konsekvenser angrep på atomanlegg faktisk kan få, sier Mycle Schneider, en av forfatterne bak rapporten.