ERLING VESTER JAKOBSEN

Beijing

Under Folkekongressen i mars sa statsminister Wen Jiabao at Kina i år skulle prøve å dempe den økonomiske veksten til 7 prosent.

Men i 1. kvartal ble den økonomiske veksten i Kina på 9,7 prosent, og den statsansatte kinesiske økonomen Xu Hongyuan sier til nyhetsbyrået Xinhua at veksten i 2. kvartal kommer over 10 prosent.

Overproduksjon

Kinesisk økonomi er umiddelbart ikke stor i internasjonal målestokk: 4 prosent av verdens samlede BNP. Men utviklingen i Kina er likevel avgjørende for resten av verden.

Kina sto nemlig i fjor for 40 prosent av verdens sementforbruk, opp mot 30 prosent av stål— og kullforbruket, samt 25 prosent av forbruket av aluminium.

Det voldsomme forbruket av råvarer betyr ikke bare at prisene på verdensmarkedet presses i været. Det har også medført økte investeringer i Kina i nye fabrikker, slik at man kan vente en overproduksjon om et par år som det kan bli vanskelig å avsette på eksportmarkedene til lønnsomme priser.

Tross regjeringens forsøk på inngrep overfor bankenes långivning - steg anleggsinvesteringene med 43 prosent i 1. kvartal i år til i alt 880 mrd. yuan. Og størstedelen av dette er investert i byggevirksomhet, spesielt i Shanghai og Beijing.

Tomme hus

Hvis eiendomsmarkedet i Øst-Kinas velstående byer ikke klarer å absorbere millioner av nybygde kvadratmeter boliger og næringsbygg, kan konsekvensene bli uoverskuelige, ikke bare for Kina.

Offisielt står 22,7 prosent av alle leiligheter i Beijing tomme, men reelt er tallet vesentlig større, fordi mange unge kinesiske familier bor hos sine foreldre selv om de har sin egen leilighet. Mange av de ubebodde leilighetene blir derfor ikke betraktet som «ledige», og eierne ser på dem som pengeplasseringsobjekter.

Men eiendomsmarkedet i Beijing og i resten av Kina har ikke brutt sammen ennå. I 2003 ble det i Kina investert i alt 1.010 milliarder yuan i fast eiendom. Og bare i Beijing bygges det mer enn 20 mill. nye kvadratmeter boliger og næringseiendommer hvert år.

Fatalt for bønder

Bygge- og anleggssektoren er også blitt det stedet der man kan utnytte - og i noens øyne utbytte - de mer enn 100 mill. bønder som har flyttet til byene. De er ufaglærte, og de kan ikke jobbe i mer avanserte industrier. Verdensbanken anslår at opp imot et par hundre millioner kinesere i den nærmeste fremtid skal ha jobb i byene. Det kan bli fatalt hvis man bremser utviklingen i bygge- og anleggssektoren.