Donald Rumsfield, som blir ny forsvarsminister i USA, mener Nasa bør ta angrepstrusselen mot sine kommunikasjonssatellitter alvorlig. Advarslene blir fremmet i en nylig publisert rapport fra en regjeringskommisjon han ledet.

— Hvis USA vil unngå et "Pearl Harbour" i rommet må trusselen om angrep på romfartssystemene tas alvorlig, fastslår kommisjonen i rapporten.

Selv om kommisjonen mener USA må beskytte installasjonene i verdensrommet, anbefaler den ikke å opprette en egen militærstyrke for å gjøre dette.(Origo)