Læren om arvehygiene — eugenikk - ble brukt til å gi immigranter skylden for den økonomiske nedturen i USA under den store depresjonen på 30-tallet. Hvis dagens økonomiske nedtur fortsetter kan eugenikken dukke opp i nye former, frykter advokat og direktør ved senteret for biomedisinsk etikk ved Universitetet i Virginia, Paul Lombardo.

De eugeniske teoriene på 20- og 30-tallet sa at mennesket kunne forbedres gjennom kontroll av arvefaktorer ved reproduksjon. Videre anbefalte de sterilisering av mennesker som ble ansett som destruktive for samfunnet.

— Vi har verken kvittet oss med behovet for syndebukker under økonomiske kriser eller ideen om vitenskapen som universalmedisin for sosiale forhold. Dagens opphaussing av genetikk fyrer opp under de som måtte ønske ny-eugeniske teorier, hevder Lombardo ifølge Wired News.

Direktøren ved senteret for DNA-studier ved Cold Spring Harbor Laboratories i New York, David Micklos, er ikke enig med Lombardo. Micklos mener det ikke er noen eksakt forbindelse mellom den økonomiske dyrtiden på 30-tallet og eugenikken. Det meste av politikken som var et resultat av arvehygieniske teorier ble satt i verk før den store depresjonen, sier han.

— Det er vanskeligere å sette restriksjoner på etniske grupper i dag, fordi alle føler seg mer "blandede" enn før, mener Micklos.(Origo)