— Dersom det skulle vise seg at det er arabiske grupper eller personer som står bak terrorhandlingene, kan det tenkes at mange amerikanere vil reagere med økt antisemittisme, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, William Lafferty, til Bergens Tidende. Lafferty forklarer dette slik:

— Mange vil tenke slik at den arabiske terroren er et resultat av staten Israels politikk overfor det palestinske folket og den jødiske lobbyens innflytelse på amerikansk utenrikspolitikk.

Latent antisemittisme

Når det går opp for amerikanerne at det i praksis er umulig å hindre arabiske terroranslag, kan de komme til å tenke som så at da får vi heller gi araberne mindre faktisk grunn til å se på USA som den store Satan. Det amerikanerne da kan komme til å gjøre, er å begrense støtten til staten Israel, sier William Lafferty.

Han sier at det i enkelte kretser alltid har vært en latent antisemittisme, og at den er særlig utpreget i kretsen rundt president Bush. Demokratene derimot, har alltid hatt mer kontakt og et åpnere forhold til staten Israel, sier Lafferty og minner om tidligere president Bill Clintons Midtøsten-politikk. Som mange vil huske, utnevnte også demokratenes presidentkandidat Al Gore en jøde, Joseph Lieberman, til visepresidentkandidat.

Overvåking av muslimer

— Kan terroranslagene og frykten for nye terrorangrep føre til økt overvåking og mindre frihet i det amerikanske samfunnet?

— Sikkerhetsrutinene på amerikanske flyplasser har vært veldig slappe. De vil ganske sikkert bli kraftig innskjerpet uten at det kan sies å gå ut over folks frihet. På den annen side er det 7 millioner muslimer i USA. Det finnes muslimske grupper som har vært i sterk konflikt med myndighetene i lengre tid, og disse vil nok bli gjenstand for økte oppmerksomhet fra FBI og andre overvåkingsorganer. Uansett er president Bush nødt til å vise at noe skjer, at han kan handle, sier William Lafferty.

USA må samarbeide

Etter terrorangrepene mot USA, er det også mange som stiller spørsmålet om amerikanerne nå vil isolere seg mer enn før fra resten av verden.

— Det kan virke slik når vi tenker på det rakettskjoldet som amerikanerne planlegger, sier 1. amanuensis i britiske og amerikanske studier ved UiO, Ole Moen.

— Men det vi har sett nå, er at trusselen mot amerikanerne er iverksatt innenfor og under skjoldet. Når trusselen kommer via vanlige passasjerfly som letter fra amerikanske flyplasser, er det opplagt at USA kan gjøre lite mot denne trusselen uten samarbeid over landegrensene. Dermed kan effekten av disse terrorhandlingene snarere bli det motsatte av isolasjon. Amerikanerne vil sette mye inn på å få isolert og uskadeliggjort de som står bak terroren. For å klare det, vil de være avhengige av et utstrakt samarbeide med andre land, sier Ole Moen.

Primitive holdninger

Han advarer imidlertid mot det han kaller "primitive holdninger" som finnes i deler av det amerikanske folkedypet. Dette er holdninger som ofte gir seg utslag i maktbruk og enkle løsninger på problemer som egentlig krever mer rasjonell tenkning. Slike holdninger er også utbredt i den amerikanske Kongressen, sier Ole Moen.