Umiddelbart etter forrige ukes selvmordsangrep på tre boligkvarter i hovedstaden Riyadh fastslo flere eksperter at den vel koordinerte aksjon kunne ses som opptakt til en mer langvarig terrorkampanje.

Siden da har undersøkelser styrket de første antagelser om at det var Osama bin Laden og al Qaida som sto bak angrepene som kostet 34 mennesker livet, blant dem minst ni terrorister.

Tre lik er blitt identifisert som medlemmer av en terrorcelle. 19 medlemmer av denne cellen ble ettersøkt etter at myndighetene få dager tidligere hadde beslaglagt et større lager av våpen og sprengstoff.

Al Qaida fortsatt aktiv

Det drastiske inngrepet med stengning av de diplomatiske stasjonene kom etter flere advarsler som ikke nevnte nøyaktige mål, men til gjengjeld betegnet nye angrep som «umiddelbart forestående».

Den saudiarabiske ambassadøren i Washington prins Bandar bin Sultan, fastslo at terroristene etter hans mening planla en mye større aksjon. Hans antagelser bygget på avlytting av mange samtaler både i området og i andre deler av verden. Her ble det snakket om mulige angrep i Saudi-Arabia eller i USA.

Advarslene ble tirsdag supplert med et utspill fra FBI. «Den amerikanske kontraspionasjen antar at angrep mot amerikanske og vestlige mål i utlandet er sannsynlige, og at angrep i USA ikke kan utelukkes, het det ifølge nyhetsbyrået AP i en henvendelse til politi og sikkerhetsstyrker i hele landet.

FBI tilføyde at angrepene på tre boligkvarter i Riyadh viste at al Qaida fortsatt er aktiv og slagkraftig. President Bushs talsmann Ari Fleischer bekreftet at avlyttingene antydet at nye angrep er mulige.

Nye mål

De nye truslene har imidlertid ennå ikke utløst en skjerping av den nasjonale alarmtilstanden. Den fastholdes på det midterste av fem trinn, og ifølge departementet for intern sikkerhet er det ingen planer om noen endring.

Angrepene i Riyadh var ikke bare rettet mot amerikanske interesser, men betraktes også som et slag mot den saudiarabiske regjeringen, som Osama bin Laden har kritisert for å tillate USA å tilsmusse hellig jord.

FBI, som har 60 mann i Saudi-Arabia for å hjelpe til med oppklaringen, fastslår at al Qaida nå har en mer avansert holdning til bruken av selvmordsangrep. Samtidig har terroristene tilpasset sine mål, så de sikter mot bl.a. boliger og hoteller i stedet for de regjeringsbygninger og militære anlegg, som er strengt bevoktet.