Mikroorganismer kan representere en trussel hvis de overlever Mirs styrt mot Jorden, sier den russiske romfartseksperten Yuri Karash. Aggressive sopparter ble funnet på Mir for første gang for 13 år siden.

Forskere sier mutasjonen kan blande seg med varianter som angriper metall, glass og plastikk. Karash vil ikke overdrive problemet, men sier at man bør være observant, ifølge Ananova.

Etter planen går Mir ned en av de første dagene etter 8. mars. Vrakgodset styres mot et område i Stillehavet.(Origo)