– Det er lett å si velkommen etter til Bjarne Håkon Hanssen, sier partileder Lars Sponheim til Bergens Tidende.

– Dette er gledelig, for hvis ikke vi legger til rette for økt innvandring, vil vi få mangel på arbeidskraft om noen år. Når flere skal inn i omsorgsarbeid i det offentlige, vil det forsterke bedriftenes problem med å skaffe kompetent arbeidskraft.

– Det må være lov å invitere til Norge de vi trenger, ikke bare de som kommer av andre grunner, for eksempel asylveien. Nå får vi bare håpe at Bjarne Håkon Hanssen ikke møter for mye motstand i egne rekker, spesielt i LO og i Senterpartiet. Min erfaring er at de er bremseklosser, sier Sponheim.

Bøddelens unnskyldning

Informasjonssjef Ellen Stensrud i LO avviser at de er bremseklosser. – Vi er positive til innvandring, men har sagt at det byr på utfordringer. Blant annet krever vi norske arbeids— og lønnsvilkår, slik at det ikke skapes en ny underklasse.

– Et annet tankekors er at vi allerede har mange innvandrere som ikke får utnytte kompetansen sin fordi utdanningen fra hjemlandet ikke blir godkjent i Norge. Andre kommer ikke i jobb fordi de har et eksotisk navn ¿

– Bjarne Håkon Hanssen sier at hvis ikke vi henter ingeniørene fra u-land, gjør andre det. Det er på linje med bøddelens unnskyldning om at hvis ikke jeg henger mannen, gjør en annen det, sier Stensrud.

Hjerneflukt stort problem

Heller ikke arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Senterpartiet, Dagfinn Sundsbø, godtar stempelet som bremsekloss. – Vi er ikke prinsipielle motstandere av arbeidsinnvandring. Men premissene må være skikkelige arbeids- og lønnsvilkår til dem som kommer. Dessuten må vi ikke bare være opptatt av å hente inn den kompetansen vi trenger aller mest nå. Vi har mange utenlandske leger. Samtidig er det et globalt problem at fattige land bekoster utdanning av legene, mens de drar til andre land for å hente ut høye inntekter, sier Sundsbø.