HARALD MAALAND

Kvitsinskij ble verdenskjent da han i begynnelsen av 1980-årene på Sovjetunionens vegne forhandlet med USA om datidens store stridstema: Utplassering eller nedrustning av mellomdistanseraketter i Europa. Senere var Kvitsinskij sovjetisk ambassadør i Bonn og russisk ambassadør i Norge i seks år fra 1997. I dag sitter han i den russiske statsdumaen for kommunistpartiet.

— Er det noen likhet mellom 80-tallets strid om mellomdistanserakettene og dagens uenighet om det såkalte rakettskjoldet som USA planlegger å sette opp i Polen og Tsjekkia?

— I grove trekk ligner tilfellene på hverandre. Den langvarige striden på 80-tallet endte heldigvis med en nedrustningsavtale mellom Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan som stanset et våpenkappløp. Men med det nye rakettskjoldet er det risiko for et nytt våpenkappløp. Når USA utplasserer et nytt våpensystem, må de vente at Russland svarer med mottiltak, mener Kvitsinskij.

Star Wars

Han trekker også en tråd til en annen stor sak som skaffet ham hodebry på 1980-tallet, nemlig president Ronald Reagans planer om et stort anlagt, rombasert rakettforsvar, ofte kalt «Star Wars».

— Planene strandet den gangen fordi teknologien ikke var kommet langt nok. Men nå har amerikanerne vist at de kan skyte ned satellitter. Med dette risikerer vi en militarisering av verdensrommet, frykter Kvitsinskij.

— Alle stater med satellitter blir bekymret når USA kan skyte ned satellittene, «øynene», deres. Når én makt er i stand til å gjøre andre stater «blinde», virker det destabiliserende, fordi motstanderen som risikerer å bli «blindet», fristes til å bruke sine egne våpensystemer før de blir satt ut av spill.

Bekymret

Dessverre trekker USA nå Europa inn i dette spillet, og det kan blir farlig, tror Kvitsinskij.

Han er i det hele tatt bekymret over forholdet mellom Russland og Vesten:

— De store forventningene som ble skapt på 1990-tallet, ble aldri innfridd. USA og NATO har undergravd de nye, gode forholdene, klager parlamentarikeren fra kommunistpartiet, og viser blant annet til utvidelsen av Nato og etableringen av baser i Øst-Europa:

— Vi forlot våre baser i Vietnam og på Cuba, og hva får vi igjen? Amerikanske baser i Romania, Bulgaria, Polen og Tsjekkia!

Ydmyket

Kvitsinskij sammenligner dagens situasjon i Russland med Tyskland etter Versailles-freden i 1918: En ydmyket nasjon med store sosiale problemer. For den gamle sovjet-kommunisten føles de siste 20 årene som et stort tap: Sovjetunionen ble oppløst, deler av unionen er gått inn i NATO, russiske innbyggere diskrimineres i nabostatene, forsvaret er forfalt, utdanningssystemet og det sosiale systemet likeså, fremholder Kvitsinskij.

Men nå har Russland begynt på veien opp igjen:

— En så stor nasjon som Russland, kan ikke avfinne seg med denne elendigheten. Det er en naturlig prosess at Russland nå løfter seg fra knestående opp i oppreist stilling igjen. Den prosessen må fortsette, samme om det er Putin, Medvedev eller andre som leder den, mener den russiske ringreven.