— Dette er en psykologisk kjempesmell. Hva som nå skjer i neste omgang blir svært viktig. Trusler om nye, massive bombeangrep, eller frykt for Nord-alliansen og langvarig krig, kan sende enorme masser på flukt, sier forskeren ved Chr. Michelsens Institutt (CMI).

Strand har besøkt landet en rekke ganger siden 1988, og karakteriserer rakettangrepet som en trist hendelse for den krigstrette befolkningen i Afghanistan. Han er ikke overrasket over angrepet, men varsler en rekke problemer i fortsettelsen av det som amerikanske og britiske styrker påbegynte i går.

— Jeg er ikke sikker på at Nord-alliansen er sterke nok til å gå sørover i landet. Og amerikanske eller britiske landstyrker vil bare øke motstanden på den afghanske landsbygden. Men forsikringer om at man nå har ødelagt bestemte mål, og er ferdige, kan roe ned situasjonen, tror Strand.

Han har tidligere besøkt afghanere i Kabul som trakk på skuldrene av raketter som slo ned i hovedstaden. Rakettene traff «en annen bydel» enn deres.

Strand tror den beste løsningen for fred i landet er å gi makten til afghanere uten krigsbakgrunn, eventuelt med hjelp av kongen som et samlende element.