Talsmenn for FNs barnefond UNICEF sa onsdag at skader, kulde og sykdom truer livene til tusenvis av barn. Rundt 120.000 mindreårige i avsidesliggende områder har ennå ikke fått noen form for hjelp, påpekte talsmennene.

– For svært mange mennesker i katastroferegionen er situasjonen fortsatt forferdelig, sa en tjenestemann ved kontoret som samordner FNs humanitære operasjoner OCHA i Geneve. Hjelpearbeiderne har aldri før stått overfor så store praktiske vansker, tilføyde han.

Rasert

Vanskelighetene gjelder spesielt de logistiske sidene ved arbeidet, det vil si samband, transport og fordeling av nødhjelpen. Store deler av infrastrukturen i den pakistanske delen av Kashmir ble rasert av jordskjelvet 8. oktober, som ble målt til 7,6 på Richters skala.

Pakistanerne øynet onsdag framgang i innsatsen for å utbedre disse skadene. Blant annet fikk folk i den pakistanske delen av Kashmir igjen direkte telefonforbindelse med utenverdenen, blant annet med slekt og venner i den indiske del av regionen.

For indere som har svevd i uvisshet om hvordan det har gått med bekjente og pårørende i Pakistansk Kashmir, kom dette som en enorm lettelse. – Jeg ble overlykkelig da jeg fikk vite at mine kjære var i live, sa den første som fikk ringe, 65 år gamle Abdul Gani.

Dødstall

Tallet på omkomne i jordskjelvkatastrofen som også berørte indisk Kashmir, nærmet seg onsdag 48.000, opplyste den pakistanske generalmajoren Farouq Ahmad. Dette er 6.000 flere enn ifølge den forrige offisielle oversikten.

Natt til onsdag ble pakistansk Kashmir rammet av et forholdsvis kraftig etterskjelv, som varte i noen få sekunder og ble målt til 5,8 på Richters skala. Siden hovedskjelvet for halvannen uke siden var det dermed registrert nærmere 750 etterskjelv.

Rett etter midnatt ble også flere byer i den indiske delen av regionen rystet av slike mindre skjelv. I Srinagar og andre byer brøt det ut tilløp til panikk, der folk løp ut av husene sine og søkte tilflukt i ubebygde områder.