KLAUS JUSTSEN

En ny bølge av bakholdsangrep og målrettede aksjoner, som på to døgn har kostet minst tre amerikanske soldater livet, øker frykten for at de allierte styrkenes okkupasjon av Irak kan utvikle seg til en geriljakrig.

Angrepene har fått flere observatører både i Washington og Bagdad til å uttrykke bekymring for at motstandsgruppene begynner å organisere seg omkring restene av Saddam Husseins Baath-parti og dets enorme sikkerhetsorganisasjon.

Baath-partiet bak?

De siste angrepene har vært omhyggelig planlagte, og de er gjennomført uten at det har lykkes de amerikanske styrkene å komme på sporet av gjerningsmennene. Fra amerikansk side avvises det fortsatt at aksjonene styres av en enkelt gruppe eller en enkelt person.

Viseforsvarsminister Paul Wolfowitz fastholder at tendensen i Irak går i den riktige retningen. Han hevder at Baath-partiet svekkes dag for dag, samtidig med at landets infrastruktur gjenoppbygges.

Den optimistiske vurderingen kan likevel ikke skjule en økende erkjennelse av at det er langt vanskeligere å nedkjempe motstanden fra de mest fanatiske elementene av det avsatte regimet enn Pentagon hadde trodd.

Ufullstendig seier

I Washington snakkes det stadig mer om at 21 dagerskrigen endte med en ufullstendig seier. Saddam Hussein og hans militære ble tilintetgjort, men vesentlige deler av hans politiske apparat overlevde, og det dukker nå frem igjen.

Det påpekes i den forbindelse at angrepene nå også rettes mot irakere som samarbeider med de allierte styrkene. Andre forteller at de har fått drapstrusler underskrevet av en gruppe som forsikrer at Baath-regimet vil vende tilbake.

Samtidig har den arabiske tv-stasjonen al-Jazeera offentliggjort erklæringer fra to hittil ukjente organisasjoner. Den ene hevder at den står bak en rekke av de siste dagers angrep, mens den andre oppfordrer irakerne til å gjennomføre hevnaksjoner mot amerikanerne og mot USA.

Mer vold

Fra amerikansk side innrømmes det at aksjonene vil fortsette de kommende månedene, og at tap vil være uunngåelige. De amerikanske soldatene er sårbare fordi de er tvunget til å gjennomføre patruljer og ransakinger eller stå på vakt i små grupper.

«Jo lenger dette fortsetter, jo mer voldelig blir det,» fastslår general Carlton Fulford overfor Washington Post. «Vi lærte det i Libanon og Somalia, og Irak er en mye større utfordring.»