— Slike katastrofale hendelser som dem vi så lørdag kveld og søndag, har gjort situasjonen i Israel så vanskelig og så desperat at den kan utvikle seg til en krigslignende tilstand, eller til noe nær borgerkrig, sier Rød-Larsen til Dagbladet.

FRYKTER KRIG: Terje Rød Larsen frytker at de siste dagers voldshandlinger vil føre til krig i Midtøsten.
Arkivfoto: NTB Pluss