KENT OLSEN

Hundrevis av frivillige jobbet i hele går febrilsk for å styrke demningen som skal sikre den store kjemiparken ved Bitterfeld litt nord for Leipzig mot å bli oversvømt. Situasjonen var i går kveld kritisk, men ennå holdt den skrøpelige demningen stand mot de veldige vannmassene fra den normalt beskjedne elven Mulde.

Skulle kjemiparken bli oversvømt, kan en økologisk katastrofe ikke utelukkes. På et stort område her bygget DDR enorme kjemikombinater og bl.a. den store filmfabrikken Wolfen. Ingen vet hva som gjemmer seg av ubehagelige kjemikalierester i jorden, men det er en allmenn holdning at det er grunn til å frykte det verste.

Også ny industri

Etter DDRs oppløsning har omkring 350 firmaer, særlig innen den kjemiske bransjen, etablert seg på de tidligere kombinaters område. Bare Bayer-konsernet alene har fire produksjonssteder, blant annet produseres Aspirin til Europa her.

Mulde er en bielv til Elben og renner ut i Elben ved Dessau litt nord for Bitterfeld. Flodbølgen som driver med Elben mot nord, nådde i går dette området og forårsaket dermed en oppdemning for Muldes utløp.

4500 mennesker ble i går evakuert fra Dessau, mens Muldes vannmasser oversvømte den lille byen Jessnitz mellom Dessau og Bitterfeld.

Foreløpig har en av historiens største oversvømmelseskatastrofer rammet en rekke byer og vide områder i Sør— og Øst-Tyskland samt i Tsjekkia og i Østerrike, og folk snakker om en gjentagelse av den bibelske syndefloden.

Falt fra helikopter

I Sachsen, der hovedstaden er den oversvømte, gamle kulturbyen Dresden, meldte myndighetene om åtte drepte i vannmassene. Fire er savnet. En av de omkomne var en dame, som et helikopter hadde reddet fra et tak. Men høyt oppe i luften gled hun løs fra redningsselen, og styrtet ned i vannmassene.

Verneverdige og restaurerte bygninger i Dresden, som Semper-Operaen og Zwinger-galleriet er ennå oversvømt av Elbens vannmasser og har fått store skader. Det er ennå ikke klart om skadene er varige.

Jernbanestasjonen er oversvømt, og store deler av byen er det verken strøm, telefonforbindelser eller drikkevann.

Dresden vil trolig i dag bli rammet av en ny flodbølge fra Tsjekkia. Det spekuleres i om denne flodbølgen fører giftige kjemikalier med seg fra en oversvømt kjemifabrikk.

Det antas at omkring 80 mennesker er omkommet under oversvømmelsene i Europa de siste dagene. Hvor mange som er evakuert er vanskelig å slå fast.

De fleste steder i Sachsen og Bayern trakk folk et lettelsens sukk i går da det sluttet å regne. I en Tysklands eldste byer, Regensburg fryktet man det verste, dvs. at den gamle byen skulle bli oversvømt. Den unngikk det så vidt.

Hjelpeprogram

Flodbølgen er nå med Donau på vei til den hardt rammede byen Passau. Den vakre gamle rokokkobydelen ligger på en halvøy mellom elvene Donau, Inn og Ilz, dvs. den har de siste dagene ligget under flomvannet. Imidlertid trakk vannet seg i går raskt tilbake, fordi elven Inn er skrumpet betydelig inn. Flodbølgen fra Regensburg får derfor ingen katastrofale følger fra Passau, der folk i deler av byen i dag vasset rundt i slam og mudder og forsøkte å skylle det bort før det størkner til sement.

Den rød-grønne tyske regjeringen vedtok i går et hjelpeprogram på 12 punkter til de verst rammede ofre for oversvømmelsene. Det er bl.a. satt av 100 millioner euro til øyeblikkelig hjelp til dem som har mistet alt.

De østerikske myndighetene regner med det verste her er overstått. Men situasjonen er ennå kritisk i Grafenwörth i Niederöstereich, der elven Kamp munner ut i Donau. Alle innbyggere i byen mellom de to elvene har måttet rømme husene sine.

Byene Ybbs og Melk ved Donau står ennå under vann.

Syv mennesker døde i Østerrike. Opprydningsarbeidet vil ta flere uker.