NIELS JÜRGENSEN OG NTB/REUTERS

Ifølge målingen vil den pro-vestlige opposisjonslederen vinne valget med 54 prosent oppslutning. Kandidaten til den

sittende regjeringen, statsminister Viktor Janukovitsj, får en oppslutning på 42 prosent, ifølge en måling som Kievs internasjonale institutt for sosiologi og Razumkov-senteret står bak.

Velgerne i Europas nest største land møtte tilsynelatende mannsterke opp for å stemme i valget av ny president. Men meldinger om omfattende valgfusk kan føre til massedemonstrasjoner og kaos.

Et veivalg

Det har forut for presidentvalget vært utbredt frykt i opposisjonens rekker for at president Kutjma og hans kandidat Janukovitsj ikke vil akseptere en seier til Justsjenko, og at de under et eller annet påskudd vil forsøke å sikre at det nåværende styret får fortsettelse.

Studentgrupper har allerede forberedt seg på å toge ut i gatene dersom det viser seg at valget er fikset. Med bildene fra Georgia i fjor og Serbia i 2000 friskt i minne har de håp om en fredelig revolusjon i Ukraina.

President Kutsjma understreket imidlertid kvelden før valgdagen at man ikke vil akseptere en slik revolusjon.

— Vi har allerede hørt oppfordringer til voldelige aksjoner. Regjeringen vil ikke tillate politisk logikk å bli styrt av en aggressiv minoritet, lød det advarende fra presidenten. - Valget vil være et europeisk land i det 21. århundre verdig.

Valget mellom de to kandidatene er et veivalg for Ukraina. Janukovitsj, støttet av sittende president Leonid Kutsjma, ønsker fortsatt tett forhold til Russland, og har også fått uttalt støtte fra Vladimir Putin. Justsjenko ønsker å knytte sterkere bånd til Vesten og vil innføre markedsreformer.

Truet med isolat

Den avgjørende valgomgangen søndag ble overskygget av meldinger om valgfusk til fordel for regimets kandidat. Busslaster med ansatte ved statlige industrier skal ha blitt kjørt til andre valgkretser, ifølge uavhengige medier. Her skulle de avgi fjernstemmer, før de reiste tilbake til egen valgkrets for å stemme på vanlig måte.

Ukrainere BT var i kontakt med i går, fortalte de hadde blitt stoppet utenfor valglokalet av folk som åpenbart jobbet for president Kutjma, som kom med utilslørte trusler om hvem det skulle stemmes på: Viktor Janukovitsj.

Tv-stasjonen Nadia ble rammet av et mystisk strømbrudd da den viste bilder av sjefen for den statlige kjemiske industribedriften Khimprom, som ga de ansatte detaljerte instrukser for utflukten og beskjed om hvem de skulle stemme på.

Opposisjonskanalen Kanal 5 viste bilder av studenter som hadde lagt seg ned foran busser i Kiev og demonstranter som ropte «Skam!» til passasjerene.

Det ble flere steder satt fyr på stemmesedler og stemmeurner, opplyser politiet. I Volijn-regionen ble en safe med valglister stjålet. I byen Odessa skal det ha blitt tuklet med valgmanntallet.

Studenter i byene Irpen og Donetsk skal ha blitt tvunget til å stemme, mens fangene ved et fengsel i byen Bela Tserkiv skal ha fått beskjed om å vise vaktene hvem de hadde stemt på. Gjorde de ikke det, ble det truet med isolat.

Splitter landet

Opposisjonskandidaten Justsjenko hadde på forhånd advart om massedemonstrasjoner dersom regimet forsøkte å vinne valget med fusk. President Kutjma forsøkte imidlertid å roe stemningen dagen før valget, og oppfordret folk til ikke å lytte til det han kaller oppfordring til vold.

— Det blir ingen revolusjoner. Vi skal ha valg, valg som er verdig et europeisk land i det 21. århundre, sa han på nasjonalt fjernsyn fredag.

Like fullt hadde innenriksdepartementet sikret valgkommisjonens kontor med piggtråd og vannkanoner.

Vestlige land følger nøye med på utviklingen i landet, som tar viktige utviklingskritt i industri og landbruk. Over 4.000 internasjonale observatører er på plass for å overvåke valget. Både USA og EU har antydet at gjennomføringen av valget søndag blir avgjørende for fremtidige forbindelser til landet.

Valget splitter på mange måter landet i to. Justsjenko har støtte i nasjonalistiske områder i vest og i hovedstaden Kiev, mens Janukovitsj har sin maktbase i industriområdene i øst. Splittelsen følger også generasjonslinjene.

De eldre generasjonene, født under sovjettiden, føler seg mer knyttet til Russland, mens ungdommen ser mot vest og ønsker å ta del i det moderne Europa.

Erfaringer fra første valgrunde viser at det kan gå flere dager før det endelige og offisielle resultatet foreligger.

GENERASJONSKLØFT: En eldre kvinne gjør korsets tegn før hun putter stemmeseddelen i urnen hjemme i landsbyen Khotynovka. Den eldre generasjonen i Ukraina som er født under sovjettiden, føler seg knyttet til Russland. Mange av disse stemte på Viktor Janukovits. Ungdommen er mer vestlig orientert, og stemte derfor på opposisjonens kandidat.