Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lover at det skal bli enklere for bedrifter som vil hente arbeidskraft fra utenfor EU-området. Regjeringens forslag legges på bordet til våren, i form av en stortingsmelding om innvandring.

I går var arbeidsministeren i Brussel for å drøfte innvandringsspørsmål med EU-kommissær Vladimir Spidla. Også EU sliter med for lave barnetall og en aldrende befolkning. Det trengs godt skolerte hoder og hender utenfra for å holde hjulene i gang.

Det gode liv i Norge

EU har lansert tanken om et «blue card», etter amerikansk mønster, for å lokke høyt kvalifiserte utlendinger til Europa.

Hvordan de nye EU-reglene blir, er ennå ikke klart. Hanssen mener Norge så langt henger brukbart med i konkurransen om arbeidskraften. Det største konkurransefortrinnet mener han er naturen, og de gode ordningene for barn og familier.

– Vi vil kanskje ikke være best på lønn. Men Norge kan tilby muligheten for å leve det gode liv, sier Hanssen.

Lovendringene regjeringen skal foreslå vil slå inn tidligst fra 2010, men Hanssen håper å få til noen av reformene tidligere. Han lover at innvandringen skal styres av bedriftenes behov, og at veien gjennom byråkratiet ikke lenger skal ta mange måneder.

Aktuelt å slutte seg til

Han ser likevel ikke bort fra at konkurransen fra EU kan bli vanskelig å hamle opp med i fremtiden. Dersom EU innfører regler som gir innvandrere fra utenfor unionen tilgang til arbeidsmar-kedet i alle de 27 medlemslandene, tror han Norge får problemer.

– Vi kan jo bare tilby adgang til det norske arbeidsmarkedet, sier Hanssen. I en slik situasjon mener han det vil være naturlig å drøfte om Norge kan koble seg på EUs ordninger, slik Norge har adoptert en rekke andre EU-regler – både gjennom EØS-avtalen og andre særavta-ler.

– Men vi vet ennå ikke om EU går i den retningen. Det var ikke tema i mitt møte med Spidla i dag, sier Hanssen.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

SKAL BLI ENKLERE: Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lover at det skal bli enklere for bedrifter som vil hente arbeidskraft utenfor EU-området.
Bendiksby, Terje