Politimenn i Victoria har fått et hemmelig notat om hvordan de skal forholde seg hvis de finner skrot fra Mirs styrt. Det advarer om at slikt skrot kan være farlig. Hvis materiale fra romstasjonen blir funnet skal det settes opp en sikringssone på 100 meter, skriver The Herald Sun.

Mir nærmer seg jorden ved hjelp av naturlig kraft. Bakkekontrollens fyrer opp rakettene og gir den det siste dyttet når den er nærmere atmosfæren. Mye av Mir brenner opp før den når Jorden, men ganske store deler vil nå planeten.

Russiske romfartsmyndigheter beregner nedstyrtningen slik at restene etter planen treffer et øde område i Stillehavet. Etter planen går Mir ned en av de første dagene etter åttende mars.

(Origo)