Danmarks tiende største bank, Roskilde Bank, er på sammenbruddets rand. Utviklingen på eiendomsmarkedet har påført banken store tap, og frykten er nå at andre står overfor lignende tap, skriver epn.dk.

Nyheten om Roskilde Bank fikk frykten til å bre seg på aksjemarkedet fredag, og Forstædernes Bank og Amagerbanken falt begge med om lag 15 prosent.

– Den danske finanssektoren er generelt sunn og robust, men det kan selvfølgelig aldri utelukkes at enkelte institusjoner kan komme i vanskeligheter, sier Nationalbank-direktør Nils Bernstein.

Finanstilsynet i Danmark har skjerpet tilsynet med flere banker.

– Det er utfordringer i den finansielle sektoren for øyeblikket. De rentene som bankene tar for å stille likviditet til rådighet for hverandre, har steget. Det gir noen utfordringer, sier direktør Henrik Bjerre-Nielsen i tilsynet.

Problemene i Roskilde Bank skyldes ifølge medieoppslag stadig større utlån, sammen med tap på eiendomsmarkedet. Bankens ledelse er blitt kritisert for ikke å ha foretatt god nok kredittvurdering av låntakere.