Selv om steiner og jord fra Mars antakelig er livløst bør det behandles med forsiktighet, sier ekspertpanelet. Ved ankomst til Jorden bør det i karantene i laboratorier som likner på de som behandlet Ebola-viruset. Materialet bør steriliseres med varme og stråling før det slipper ut av karantenen.

En ekspedisjon som bringer tilbake materiale fra Mars er ti år frem i tid. Men utformingen, byggingen og testingen av et laboratorium vil ta syv år. Før byggingen bør Nasa sette i gang forskning på sterilisasjonsteknikker som dreper eventuelle organismer uten å skjule spor av eventuelt fortidig liv på Mars.

— Det er tid til å gjøre jobben skikkelig hvis vi starter nå, sier formann i The Committee on Planetary and Lunar Exploration ved National Research Council, doktor John A. Wood til New York Times.

I forbindelse med månelandingen i 1969 var Nasa for trege. Karantene-tiltak ble ikke startet før 1967. Hvis det hadde vært farlige mikrober på månen hadde de sluppet til i Stillehavet og på månelaboratoriet i Houston, mener Wood.

Den første ekspedisjonen som tar med seg materiale fra Mars kan bli skutt opp i 2011 med retur i 2014.(Origo)